ПАКТ ИНФО

DSCN0362
август 31, 2019 63

ZELENE JAVNE NABAVKE MESTO VISOKIH KORUPTIVNIH RIZIKA

Gotovo 10% realizivoanih zelenih javnih nabavki na nacionalnom nivou odvijaju se u pregovaračkom postupku, sa i bez poziva, što se može okarakterisati kao potencijalni visoki rizik od korupcije. Uprava za javne nabavke po nepisanom pravilu odobrava zahteve za pregovaračke postupke bez adekvatnih uvida u važeće tržište i eventualne ponude. Najviše nabavki u pregovaračkom postupku odnose se na nabavku radova na redovnom održavanju vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotokova, kao i na seču i izvlačenje drvnih sortimenata. U predhodnom periodu obrađeno je… Detaljnije
Evropska unija i srbija zastava
дец 24, 2018 2360

Poglavlje 34 – Institucije

Osnovna tema ovog poglavlja – o kome se razgovora na kraju pregovaračkog procesa, kada je već izvesno da će država kandidat postati država koja pristupa EU – je učešće buduće države članice u radu institucija Evropske unije. To podrazumeva da se odredi koliko predstavnika i u kojoj instituciji će… Detaljnije
33. FIN
дец 22, 2018 3500

Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe

Ovo pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o vlastitim sredstvima koja predstavljaju finansijske prihode budžeta EU. Svaka država članica Evropske unije ima pravo na korištenje sredstava iz budžeta Unije, ali i obavezu da uplaćuje u budžet. Budžetska sredstva Evropske unije prikupljaju se iz tri… Detaljnije
32. NADZOR
дец 21, 2018 5426

Poglavlje 32 - Finansijski nadzor

Pravna tekovina ovog poglavlja odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutrašnje finansijske kontrole i najbolje prakse EU i njihovu primenu na celi javni sektor. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korišćenju javnih… Detaljnije
EU zastave
дец 20, 2018 2607

Poglavlje 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU teži da govori jednim glasom kada se radi o spoljnoj politici i uglavnom je zasnovana na jednoglasnosti država članica, što je mehanizam za usvajanje zajedničkih deklaracija i smernica za politička i bezbednosna pitanja koja vode zajedničkoj diplomatskoj… Detaljnije
30. EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM
дец 18, 2018 2100

Poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Poglavlje 30 odnosi se na propise koji se primenjuju na spoljnu trgovinu i propise o Zajedničkoj trgovinskoj politici, kao i na razvojnu i humanitranu pomoć koju EU pruža zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama. Zajednička trgovinska politika ima politički značaj jer u velikoj meri… Detaljnije
29. CARINA
дец 18, 2018 2158

Poglavlje 29 – Carinska unija

Pravne tekovine EU u ovom poglavlju se sastoje od instrumenata kojima se obezbeđuje funkcionisanje carinske unije i efikasna zaštita i kontrola spoljnih granica. Zajednička carinska unija EU je uslov za ostvarivanje zajedničke trgovinske politike i razvoja Evropske unije, kao i njenog zajedničkog… Detaljnije
28. ZAŠTITA POTROŠAČA
дец 16, 2018 4647

Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Ovo poglavlje podeljeno je na dva dela i odnosi se na politiku zaštite potrošača i politiku zaštite javnog zdravlja. Države članice treba da u svoje nacionalno zakonodavstvo transponuju date pravne tekovine EU. Time se omogućuje veći stepen bezbednosti proizvoda, ali i bolja zaštita potrošača i… Detaljnije
27. EKO 3
дец 15, 2018 8036

Poglavlje 27 - Životna sredina

Osnovni ciljevi politike životne sredine EU su očuvanje prirodnih vrednosti, promocija resursno-efikasne ekonomije i briga o javnom zdravlju. Politika životne sredine je multisektorska. Politika i zahtevi zaštite životne sredine moraju biti integrisani u kreiranje i sprovođenje svih politika i… Detaljnije
26. Obrazovanje i kultura
дец 14, 2018 3527

Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura

Poglavlje 26 obuhvata oblast obrazovanja, obuke, programe za mlade i kulturu. Ove oblasti su u nadležnosti država članica Evropske unije koje ih sprovode u duhu saradnje i dobrovoljnih merila. Ugovorom o funkcionisanju EU nalaže se da Unija podstiče saradnju između država članica, kao i da pomaže i… Detaljnije
25. NAUKA
дец 12, 2018 1531

Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje

Nauka i istraživanje su prepoznati od strane Evropske unije kao ključni nosioci razvojnih politika koji doprinose ekonomskom rastu i stvaranju radnih mesta. Znanje, kao najvažniji intelektualni resurs, sve više dobija na značaju, dok se postojanje stabilnog istraživačkog sistema posmatra kao… Detaljnije
24. Pravda sloboda markice EU
дец 10, 2018 4369

Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti prepoznatih u okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbednost jeste da se omogući slobodno kretanje ljudi, uz garantovanje njihove bezbednosti. Tako široko postavljen okvir obuhvata spektar većeg broja pitanja – od upravljanja vanjskim granicama EU, preko… Detaljnije
23. PRAVOSUĐE
дец 10, 2018 7037

Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava

Ovo poglavlje je relativno novo poglavlje, uvedeno nakon petog i šestog talasa proširenja Evropske unije 2004. i 2007. godine. U ovom poglavlju se pregovara o ispunjavanju političkih kriterijuma koji su preduslov daljih evropskih integracija država koje su u procesu pristupanja. Uglavnom je… Detaljnije
22. Regionalna politika
дец 08, 2018 2343

Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Poglavlje 22 obuhvata propise koji se odnose na planiranje i sprovođenje kohezione politike EU, korišćenjem evropskih strukturnih i investicionih fondova. Reč je o uredbama kojima se definišu konkretni ciljevi kohezione politike EU za period 2014–2020, fondovima za njenu realizaciju, aktivnostima… Detaljnije
21. TRANSEVROPSKE MREŽE
дец 07, 2018 2238

Poglavlje 21 – Transevropske mreže

Ideja transevropskih mreža se pojavila prvi put krajem osamdesetih godina u kontekstu Jedinstvenog evropskog tržišta. Veliko tržište, uz slobodu kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, podrazumevalo je povezanost regionalnih i modernih mreža savremenom i efikasnom infrastrukturom. Stvaranje… Detaljnije
19. Preduzetništvo i industrija
дец 06, 2018 3239

Poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika

Ovo poglavlje ubraja se u lakša poglavlja za pregovaranje. Sva preduzeća koja su u državnom vlasništvu moraju proći kroz postupak rekonstruisanja i moraju biti pripremljena za samostalno i konkurentno učešće u tržišnoj utakmici. Industrijska politika je tesno povezana s drugim pregovaračkim… Detaljnije
19. Socijalna politika i zapošljavanje
дец 05, 2018 5762

Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje

Najznačajniji ciljevi socijalne politike EU jesu: postizanje jedinstvenog i pravednog pristupa osnovnim socijalnim uslugama, unapređenje sistema socijalne zaštite, visokobrazovni stepen radne snage, visoka stopa zaposlenosti uz posebnu brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada,… Detaljnije
18. Statistika
дец 03, 2018 1449

Poglavlje 18 – Statistika

Pravne tekovine EU u oblasti statistike se sastoje od zakonodavstva koje ima direktnu primenu u državama članicama. Ove pravne tekovine sadrže raznovrsne metodološke priručnike i uputstva u raznim statističkim domenima, kao što su poljoprivreda ili ekonomska i monetarna politika. Statistika i na… Detaljnije
PG 17 ekonomska i monetarna politika
дец 01, 2018 3152

Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika

Poglavlje pretežno vezano za Narodnu banku Srbije. Pravne tekovine EU u oblasti ekonomske i monetarne politike sadrže pravila kojima se zahteva nezavisnost centralnih banaka u državama članicama. Takođe zabranjuje se da centralne banke direktno finansiraju javni sektor, kao i privilegovan pristup… Detaljnije
Media centar Strategija 2
дец 01, 2018 963

KORUPCIJA U ŽIVOTNOJ SREDINI

U prostorijama Media centra u Beogradu, danas je predstavljen predlog odluke o dopuni Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koju su uz pomoć eksperata pravne struke predložili Podrinjski anti korupcijski tim (PAKT) i Koalicija organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine.… Detaljnije
16. Oporezivanje
нов 30, 2018 2240

Poglavlje 16 – Oporezivanje

Pravna tekovina za indirektno oporezivanje sastoji se od usaglašenog zakonodavstva u oblasti poreza na dodatu vrednost (PDV) i akciza. Porez na dodatu vrednost obuhvata primenu nekumulativnog opšteg poreza na potrošnju kojem podležu sve faze proizvodnje i distribucije robe i usluga. Pravna tekovina… Detaljnije
15. Energetika
нов 29, 2018 4595

Poglavlje 15 – Energetika

Energetika je tradicionalno najznačajnija oblast delovanja Evropske unije. Upravljanje energetskim sektorom i danas predstavlja jednu od najznačajnijih oblasti delovanja institucija EU. Postoje brojni razlozi zbog kojih se smatra da energetika ima značajne uticaje na sve druge sektore privrede i… Detaljnije
14. Transport
нов 24, 2018 2453

Poglavlje 14 – Transportna politika

Cilj transportne politike Evropske unije jeste poboljšanje funkcionisanja njenog unutrašnjeg tržišta obezbeđivanjem sigurnosti, delotvornosti, dostupnosti i kvaliteta transportnih usluga, zaštite interesa korisnika tih usluga i zaštita životne sredine. Pravni propisi čijim će se sprovođenjem… Detaljnije
27. EKO 2
нов 22, 2018 6056

EU U PRAKSI NA LOKALNOM NIVOU

Nezvanične procene govore da će se čak 75% zakonskih odredbi koje Srbija u procesu pregovora treba da transponuje u svoje zakonodavstvo primenjivati i na lokalnom nivou. To govori da će mnoge odredbe direktno uticati na građane Srbije. A da li je i koliko lokalna administracija pripremljena da… Detaljnije
13. ribarstvo B
нов 15, 2018 3453

Poglavlje 13 – Ribarstvo

Zajednička politika ribarstva Evropske unije obuhvata pitanja iskorišćavanja i upravljanja ribljim bogatstvima, pitanja uređenja tržišta ribljim proizvodima, pitanja strukturne politike, nadzora i kontrole, kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu. Politika Evropske unije u oblasti ribarstva… Detaljnije
EU SRB ukrštene zastave
нов 04, 2018 6010

GRAVITACIONA SNAGA EVROPSKE UNIJE I SRBIJA

Šta Srbiji donosi članstvo u EU? Da li je Evropska Unija prirodni partner Srbije? Šta građani Srbije imaju od toga? Da li je evropski klub razvijenih i dalje primamljiv za nas? Gde se Srbija trenutno nalazi na evropskom putu? Na ova pitanja odgovore smo potražili među relevantnim poznavaocima EU i… Detaljnije
12. Bezbednost hrane
нов 02, 2018 3794

.Poglavlje 12 - Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Pravna tekovina u oblasti bezbednosti hrane, veterinarska i fitosanitarna politika odražava integrisani pristup EU bezbednosti hrane, koji za cilj ima osiguranje visokog stepena bezbednosti hrane, zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja bilja u okviru Evropske unije, kroz jedinstvene mere „od… Detaljnije
27. EKO 2
нов 01, 2018 8090

Poglavlje 27 - Ekološki problemi na lokalu

Vrlo često imamo prilike da čujemo i pročitamo da će najveći teret prilagođavanja Srbije standardima Evropske Unije podneti upravo lokalne samouprave. Nema tačne procene u kojim procentima će obaveze primene evropskih standarda biti prenešene na lokalne samouprave, ali barata se cifrom od 70% do… Detaljnije
11. poljoprivreda
окт 31, 2018 5232

Poglavlje 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

Zajednička poljoprivredna politika EU jedna je od najznačajnijih oblasti, kako u pogledu broja propisa koji regulišu ovu oblast tako i u pogledu udela poljoprivrednog budžeta u ukupnom budžetu Evropske unije. Naime, veličina budžeta Zajedničke poljoprivredne politike je veoma visoka i iznosi… Detaljnije
10. informaciono društvo
окт 22, 2018 4020

Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji

Pravna tekovina Evropske unije kojom su definisane smernice za oblast elektronskih komunikacija, usluga informacionog društva i audio-vizuelne politike deo je pregovaračkog Poglavlja 10. Praktična primena pravila koje nalaže ovo poglavlje na živote građana država članica Evropske unije jesu, na… Detaljnije
SRETENOVIC
окт 22, 2018 1323

173.000 ZA GOSPODINA

Koalicija za nadzor javnih finansija poziva guvernerku Narodne banke Srbije Jorgovanku Tabaković da građanima odgovori na sledeća pitanja: 1. Koji je osnov i razlog radnog angažovanja doskorašnjeg predsednika Saveta Državne revizorske institucije Radoslava Sretenovića u Narodnoj banci Srbije na… Detaljnije
A GAJOVIĆ
окт 22, 2018 6002

MEDIJSKE SLOBODE U POGLAVLJU 23

Diskusija koja se već mesecima vodi oko stanja medijskih sloboda, tematski pripada Poglavlju 23. Rad na sada već čuvenoj Medijskoj strategiji bio je obustavljen, jer su medijska udruženja napustila radnu grupu. U međuvremenu se desio obrt, sa najvišeg državnog vrha iniciran je ponovni rad na tekstu… Detaljnije
9. FInansijske usluge
окт 10, 2018 3101

Poglavlje 9 - Finansijske usluge

Najvažniji ciljevi pravnih tekovina EU u oblasti finansijskih usluga su obezbeđivanje finansijske stabilnosti i adekvatna zaštita potrošača, investitora i osiguranika. Pravne tekovine EU u oblasti finansijskih usluga obuhvataju oblasti: bankarstva, osiguranja, reosiguranja, dobrovoljnih penzijskih… Detaljnije
Saša VARINAC
окт 10, 2018 5481

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - USLOV ZA POGLAVLJE 5

Poenta donošenja novog Zakona o javnim nabavkama je potpuno usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske Unije, Direktivama o javnim nabavkama koje su donete 2014. godine. To je ujedno i zahtev koji EU stavlja pred Srbiju kao jedan od uslova pridruživanja i usklađivanja sa Poglavljem 5. Predlog… Detaljnije
KONKURENCIJA
окт 02, 2018 4546

Poglavlje 8 - Politika konkurencije

U procesu pristupanja EU politika zaštite konkurencije zauzima jedno od najznačajnijih mesta jer njeno efikasno sprovođenje doprinosi unapređenju ekonomije, razvoju i rastu broja privrednih društava, unapređenju ulaganja u istraživanje i razvoj novih proizvoda, privlačenju novih investicija,… Detaljnije
INTELEKTUALNA SVOJINA
сеп 28, 2018 4204

Poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine

Osnovni cilj propisa Evropske unije u oblasti prava intelektualne svojine jeste doprinos stvaranju povoljnog ambijenta za poslovanje na unutrašnjem tržištu. Nosioci prava intelektualne svojine na unutrašnjem tržištu ostvaruju povoljniji položaj u odnosu na konkurenciju na taj način što im ona… Detaljnije
za SAJT
сеп 22, 2018 708

MLEČNI PUT POPLOČAN KAJMAKOM I SVETLOSNE GODINE

„Evropska Unija od Srbije ne očekuje samo prilagođavanje evropskim standardima, već da u ovu zajednicu unese novu vrednost i nov kvalitet“ Florent Marciacq Deputy Secretary General & Research Fellow, Austro-French Centre for Rapprochement in Europe (Beograd, 13.09.2018. „Move.Link.Engage“ –… Detaljnije
eu evropska unija srbija
сеп 19, 2018 2959

Poglavlje 6 - Pravo privrednih društava

U okviru ovog poglavlja razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u državama članicama EU. Ovo poglavlje obuhvata dva dela: pravo privrednih društava u užem smislu i računovodstvo i reviziju. Pravo privrednih društava u užem smislu odnosi se na: pravila… Detaljnije
JAVNE NABAVKE
сеп 14, 2018 7253

Poglavlje 5 - Javne nabavke

Javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije. Efikasan sistem javnih nabavki je neophodan za ostvarivanje ciljeva slobodnog tržišta i obezbeđivanje uslova tržišnog nadmetanja. Sistem javnih nabavki počiva na principima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi… Detaljnije
EU zastave
сеп 10, 2018 3909

Poglavlje 4 - Slobodno kretanje kapitala

Sloboda kretanja kapitala predstavlja jednu od četiri slobode na kojima se temelji unutrašnje tržište Evropske unije. Ovo poglavlje pre svega se odnosi na usklađivanje propisa iz oblasti kretanja kapitala i tekućih plaćanja, kao i na borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma. KORIST ZA… Detaljnije
EU u magli
сеп 07, 2018 3927

Poglavlje 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga

Sloboda pružanja usluga je jedna od četiri slobode neophodne za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU, a obuhvata i pravo poslovnog nastanjivanja u bilo kojoj državi članici EU. Poslovno nastanjivanje znači pravo započinjanja i obavljanja delatnosti u bilo kojoj državi članici. Države članice treba… Detaljnije
EU SRB zastave
сеп 06, 2018 4722

Poglavlje 2 - Slobodno kretanje radnika

Sloboda kretanja radnika je jedna od osnovnih sloboda koja je garantovana pravom Evropske unije. Svaki građanin EU ima pravo na slobodno kretanje, boravak i rad u drugim državama članicama, bez diskriminacije na osnovu državljanstva. Pravne tekovine EU obezbeđuju nediskriminatrorni tretman (na… Detaljnije
drina
авг 27, 2018 1135

OTVORENO PISMO KOALICIJE ORGANIZACIJA PROTIV KORUPCIJE U ŽIVOTNOJ SREDINI MINISTRU ENERGETIKE ALEKSANDRU ANTIĆU

NEĆEŠ PROĆI MINISTRE ANTIĆU !!! Koalicija organizacija protiv korupcije u životnoj sredini upozorava javnost Zapadne Srbije u opasne namere ministra rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije Aleksandra Antića. Naime, u javnosti su u poslednje vreme sveprisutne najave izgradnje nove dve… Detaljnije
DUŠAN FILIPOVIC
авг 26, 2018 1216

SEČA NEZNANJA

IZ MOG UGLA Piše : Dušan A. Filipović DA LI ZBOG SVESKE ĐAKA PRVAKA ILI ZBOG POKIDANIH TELEKOMUNIKACIONIH KABLOVA (KAŽU ZBOG NEDOSTATKA KATASTRA PODZEMNIH INSTALACIJA ) , MOŽDA I ZBOG ČUDNE „TIŠINE“ KOJA OVIH DANA VLADA U LOZNICI U ULICI SVETOG SAVE ZBOG NјENE REKONSTRUKCIJE , ULICI U KOJOJ SAM… Detaljnije
Platani 1
авг 15, 2018 2375

Široke krošnje iz „Svetog Save“ odlaze u zaborav...

Već nekoliko godina unazad, sporna rekonstrukcija jedne od centralnih gradskih ulica - Svetog Save u Loznici, konačno je otpočela i odmah izazvala niz kontraverzi. Seča platana krenula je prvih dana pošto je izvođač radova – konzurcijum „ MN Loznica – Stobex Loznica i SGR Geopremer doo… Detaljnije

КОЛУМНА

Dobrivoje Bojanić
октобар 14, 2016 20612

RULJA

Jedna od najupadljivijih karakteristika rulje je osećaj progonjenosti koja se reflektuje kroz poseban „senzibilitet“ prema onima koji su jednom obeleženi kao neprijatelji. Sklonost rulje ka histeričnom ponašanju vuče korene iz fiktivnog osećaja konstatnog neprijateljstva prema masi i otvorene ili prikrivene namere da se ona uništi. Rulja je u strogom smislu, tipičan fenomen nastao u pred-industrijsko doba, kada su se nadničari, radnici, prosjaci i socijalno isključene osobe spontano okupljali i bez upozorenja činili militantne proteste. Rulja se slikovito opisuje grudvom snega na nizbrdici,… Detaljnije
SLIKA za poglavlje 24
окт 14, 2016 4460

24 POGLAVLJE – VELIKI POSAO I NAJVEĆA KORIST

Republika Srbija se obavezala i zvanično-pravno da do 2020. godine uskladi svoj celokupni… Detaljnije

Интервју

Default Image
мај 18, 2016 1324

Интервју

Интервју Detaljnije

ПАКТ - пројектне активности

pro cure logo
окт 02, 2016 824

PANEL DISKUSIJA NA TEMU PROTIVGRADNE ZAŠTITE

U ponedeljak 03.10.2016. godine od 13h u Velikoj sali Skupštine grada Loznica održaće se… Detaljnije
Fotografija0705
мај 20, 2016 1403

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПА СКУПШТИНСКО УСВАЈАЊЕ

Удружење грађана „Подрињски анти корупцијски тим“ поред декларисане борбе против… Detaljnije
Default Image
мај 18, 2016 1308

Прокоп: изгубљени у безакоњу

Ни судска пресуда, ни време који им је остављено да се саберу и присете својих обавеза,… Detaljnije

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3