Pin It

GOLDEN LADY i Dinkić

 

2008. godine, najavljen kao jedan od najvećih stranih investitora u Srbiji, italijanska kompanija "Golden Lady" otvorila je proizvodni pogon, nakon Valjeva, i u Loznici. Uz pompezne najave, tadašnji ministar Mlađan Dinkić omogućio je investitoru subvencije za nova radna mesta, dok je lokalna samouprava besplatno dala, u kompletu infrastrukturno opremljen plac.

Osam godina kasnije, italijanska firma i dalje ima svoj proizvodni pogon u Loznici u kojem prema nekim informacijama radi od 500-700 radnika, što ovu firmu čini najvećim pojedinačnim poslodavcem u Gradu. Međutim, ni dan danas u italijanskoj firmi niko nije uspeo osnovati sindikat!? Podrinjski Anti Korupcijski Tim istraživao je poslednjih meseci sindikalnu organizovanost u Gradu, pa je istraživanje rađeno i za najvećeg lozničkog poslodavca. Rezultat je poražavajući, a iz insajderskih podataka smo saznali da je svaki pokušaj sindikalnog organizovanja u ovoj firmi u startu bio osuđen na propast, a pokretači inicijativa su neretko završavali na ulici potpuno obespravljeni i bez posla u firmi. Tako danas u 21. veku funkcionišu stvari kod najvećeg "stranog investitora" u Loznici. Poražavajuće je, da ceo grad o tome dosta toga zna, ali da niko nije digao svoj glas protiv!? Mediji, nevladine organizacije, sindikati, inspekcije, nadležne institucije!? Redom, NIKO!

PAKT ovom prilikom želi sve "usnule" i uplašene da podseti na 8 STANDARDA RADA koje je donela Međunarodna organizacija rada (MOR), specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja je osnovana Versajskim mirom 1919. godine. Osam standarda rada u svojoj primeni obezbeđuju minimalnu socijalnu sigurnost zaposlenima.

Pitanje je prosto : Da li se minimum ovih standarda poštuje kod bilo kog privatnog lozničkog poslodavca?

1. Zaposlenje po slobodnom izboru - Neće se koristiti prisilni rad ili rad u robstvu i zatvoru, niti će se od radnika zahtevati da svom poslodavcu polože depozit ili mu predaju svoja lična dokumenta. (MOR Konvencije 29 i 105).

2. Nema diskriminacije pri zapošljavanju - Zapošljavanje, politika plata, dostupnost programima obuke, politika napredovanja zaposlenih, politika prestanka zaposlenosti, penzije i bilo koji drugi vid radnih odnosa zasnivaće se na principu jednakih mogućnosti, bez obzira na rasu, boju, pol, veroispovest, političko članstvo, članstvo u sindikatu, nacionalnost, društveno poreklo, nedostatak ili hendikepiranost. (MOR Konvencije 100 i 111).

3. Nema eksploatacije dečjeg rada - Neće se koristiti dečji rad. Godine dozvoljene za zapošljavanje neće biti manje od onih koje su potrebne da se završi obavezno školovanje, i u svakom slučaju , neće biti ispod 15 godina. (MOR Konvencija 138).

4. Sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje - Priznavaće se pravo svim radnicima da formiraju i da se uključuju u sindikate i da vrše kolektivno pregovaranje. (MOR Konvencije 87 i 98). Predstavnici radnika neće biti predmet diskriminacije i imaće pristup svim radnim mestima koja su neophodna za vršenje njihove predstavničke funkcije. (MOR Konvencija 135 i Preporuka143).

5. Plaćanje za osnovne životne troškove - Egzistencioni minimum - Plate i beneficije koje se plaćaju za standardnu radnu nedelju ispuniće barem pravne ili industrijske minimalne standarde i uvek će biti dovoljne za zadovoljenje osnovne potrebe radnika i njihovih porodica i da obezbede neki odgovarajući dohodak". (MOR Konvencije 26 i 131, Univerzalna dekleracija ljudskih prava čl. 23. stav3 i čl. 25 stav 1.).

6. Nema prekomernih radnih sati - Radno vreme će biti u skladu sa primenjivim zakonima i industrijskim standardima. U svakom slučaju, od radnika se neće neprestano zahtevati da rade više od 48h nedeljno i imaće barem jedan slobodan dan u svakom sedmodnevnom periodu. Prekovremeni rad će biti dobrovoljan, neće prelaziti 12 sati nedeljno, neće se stalno zahtevati i uvek će biti kompenzovani po većoj stopi, tj. u većem iznosu. (MOR Konvencija 1).

7. Zdravlje i bezbednost na radu - Biće obezbeđena bezbedna i higijenski radna sredina, i zastupaće se najbolja zdravstvena i bezbednosna praksa na radu, imajući na umu ono što se najviše zna o toj industriji i o specifičnim opasnostima. Obraćaće se odgovarajuća pažnja na radne opasnosti specifične za ovu granu industrije osiguraće se bezbedna i higijenska radna sredina. Primenjivaće se važeća regulativa da bi se sprečili nesrećni slučajevi i da bi se što više minimizirao rizik po zdravlje. (MOR Konvencija 155). Fizička zloupotreba, pretnja fizičkom zloupotrebom, neuobičajena kažnjavanja ili disciplina, seksualno i drugo uznemiravanje i zastrašivanje od strane poslodavca, strogo se zabranjuje. (Konvencije 174 i 176 o industrijskim nesrećnim slučajevima, bezbednosti i zdravlju).

8. Zakonski obavezujući radni odnos - Radni odnosi će biti zakonski obavezujući, a sve obaveze prema radnicima po zakonima i odredbama o radu ili socijalnom osiguranju biće poštovani.

Nije teško utvrditi da italijanski poslodavac u Loznici sigurno krši bar jedno od navedenih osam standarda. Mi ih ovom prilikom javno pitamo :

-Da li i u svojoj matičnoj zemlji ne dozvoljavaju postojanje sindikata i nisu navikli na socijalni dijalog?

Odgovor je svakako unapred poznat....

АКТИВНИ КОМEНТАРИ

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ГОСТ - Vlada77

    Italijani ih i dan danas mole da osnuju sindikat ali radnici nece. Proveren info

    Like 0 Short URL:

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3