Pin It

Koalicija za integritet 1080x1080 Predlog 3.3

Koalicija za integritet, koju čine Biro za društvena istraživanja - BIRODI, Podrinjski antikorupcijski tim-PAKT i Institut za istraživanje korupcije – Kareja zahtevaju od Agencije za sprečavanje korupcije da utvrdi da li su poslanici Srpske napredne stranke, koji su izabrani na listi „Aleksandra Vučić – Srbija ne sme da stane“, u zavisnom odnosu prema predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, imajući u vidu:

Da Aleksandar Vučić ima najmanje četiri puta veći rejting od Srpske napredne stranke koja noseća stranka liste „Aleksandra Vučić – Srbija ne sme da stane“ i da je izborni rezultat ove liste u velikoj meri zavisan od rejtinga predsednika Republike;

Da je Aleksandar Vučić dao svoje ime, a time i svoj rejting listi „Aleksandra Vučić – Srbija ne sme da stane“,

Da je Aleksandar Vučić promovisao listu „Aleksandra Vučić – Srbija ne sme da stane“ u kampanji i sa pozicije predsednika Republike;

Da je lista „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ osvojila najmanje 128 poslaničkih mesta i da su poslanici Srpske napredne stranke u prilici da ne sankcionišu neustavno ponašanje predsednika Republike.

Imajući u vidu član 6. Ustava Republike Srbije koji glasi „Niko ne može vršiti državnu ili javnu funkciju koja je u sukobu sa njegovim drugim funkcijama, poslovima ili privatnim interesima“ odnosno njegovu zakonsku operacionalizaciju u članu 40. stav 2. Zakon o sprečavanju korupcije, koji glasi „Javni funkcioner ne sme biti zavisan od lica koja bi mogla da utiču na njegovu nepristrasnost, niti da koristi javnu funkciju zarad sticanja bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice.“ smatramo da su poslanici na listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ u zavisnom odnosu spram predsednika Republike.

Naime, predsednik Republike Aleksandar Vučić je listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ dao rejting, a poslanici će po drugi put od 2020. biti u prilici za zaštite od kažnjivosti predsednika Republike za kršenje Ustava na šta su u obavezi po članu 118. Ustava Republike Srbije.

Kao meru za regulaciju ovog rizika predlažemo formiranje Savetodavnog panela pri Agenciji za sprečavanje korupcije koji će se baviti utvrđivanjem kršenja ustava od strane predsednika Republike, a čiji će članovi biti: predstavnik Venecijanske komisije, dva profesora Ustavnog prava koji će biti izabrani na predlog pravnih fakulteta u Srbiji i inostranstvu.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3