Pin It

U jeku tragedija koje su zadesile Srbiju, Vlada je na sednici održanoj 4. maja usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, a prema svemu viđenom, organizacije PAKT i KOALICIJA protiv korupcije u životnoj sredini, smatraju da se radi o besramnoj pljački građana Srbije, a da su ove izmene zakona u rangu sa Zakonom o eksproprijaciji zbog koga smo bili na ulicama u novembru prošle godine.

1377678005 superhik

Dužni smo da upozorimo javnost, ali i donosioce odluka u Parlamentu na sporne članove Predloga zakona:

Član 26. st. 2. Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji kojim se dopunjuje član 88. važećeg Zakona, a kojim se pravi izuzetak u odnosu na pravilo propisano odredbom člana 88. st. 9. Zakona kojim je određeno da od dana stupanja na snagu planskog dokumenta kojim je izvršena promena namene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko zemljište, vlasnik takvog zemljišta ostvaruje sva prava vlasnika na građevinskom zemljištu, u skladu sa istim zakonom. Dakle, država i njeni entiteti do sada su plaćali „punu“ naknadu za oduzeto zemljište. Sada, u slučaju pokretanja postupka eksproprijacije za potrebe izgradnje linijskog infratrukturnog objekta za koji je utvrđeno da je od posebnog značaja za Republiku Srbiju, država i njeni entiteti plaćaju značajno umanjenu naknadu, jer se samo u tom slučaju smatra da, iako je donet novi planski dokument koji je odredio zemljište kao građevinsko, da je reč i dalje o poljoprivrednom/šumskom zemljištu. Ovim će građani biti značajno oštećeni priliko oduzimanja/eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje naznačenih objekata. Pljačkaju se svi građani koji u posedu imaju zemljište predviđeno za ekproprijaciju za potrebe infrastrukturnih projekata.

Član 30. Predloga kojim se menja član 102. Zakona propisuje:

„PRAVO KORIŠĆENjA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU, PRETVARA SE U PRAVO SVOJINE, BEZ NAKNADE.“

Evidentno je da ovaj član skrojen tako da odgovara interesima krupnog kapitala. PAKT i Koalicija podsećaju javnost da su SNS i Aleksandar Vučić na vlast došli optuživajući predhodnu vlast za pljačku Luke Beograd, između ostalog. Ovim Predlogom, PAKT i KOALICIJA ocenjuju da Vučić i njegovi izvršioci sprovode u delo završni čin totalne pljačke Srbije iza kojih neće ostati „kamen na kamenu“.

Nije sporno da nerešena imovinsko-pravna pitanja na zemljištu imaju negativan efekat na razvoj države. Međutim, Predlogom se omogućava da lica koja imaju resurse da reše imovinsko-pravna pitanja na građevinskom zemljištu i po sadašnjim propisima, to pitanje, ipak sada reše bez ikakvih troškova. Predlagač pravda svoj predlog time što je dosada, za poslednjih osam godina koliko je na snazi Zakon o konverziji u budžete Republike, autonomne pokrajine i lokalnih samouprava ukupno uplaćeno „svega“ oko 30 miliona evra na ime naknade za izvršenje konverzije, a nesprovođenje konverzije je zaustavilo gradnju objekata vrednosti nekoliko milijardi evra, te država i lokalne samouprave nisu prihodovale od poreza i kvaziporeskih davanja koja „idu“ uz gradnju. Naravno da je 30 miliona evra za osam godina na nivou države mali novac, ali razlog za to treba tražiti u činjenici da je konverzija uz naknadu (za razliku od konverzije bez naknade) „slučajno“ dobrovoljna, odnosno vrši se po podnetom zahtevu.

PAKT i KOALICIJA predlažu da se da razuman rok nosiocima prava korišćenja da to svoje pravo konvertuju u pravo svojine uz naknadu, uz posledicu da nepodnošenje takvog zahteva ima za posledicu brisanje prava korišćenja i opstanak samo upisanog prava javne svojine Republike, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave.

Ne dozvolimo da ovaj pokušaj završne pljačke Srbije na račun tajkunskog kapitala prođe neopaženo u ovim danima!

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3