Pin It

budžet 6

Kada god razmišlјamo da li neka situacija pogoduje razvoju korupcije možemo se prisetiti formule koju je dao Robert Klitgard, a koja glasi:

Korupcija = monopol + diskrecija – odgovornost

Iz istih razloga navedenu formulu možemo koristiti i kada razmatramo pitanje efekta pojedinih antikorupcijskih mera. Pošto je korupcija uvek vezana za neki proces odlučivanja, i nastaje kao plod želјe da se utiče na to kakva će odluka biti doneta, monopol kao element stavka u formuli je monopol donošenja odluka. Drugim rečima, kada postoji samo jedna osoba ili samo jedna služba koja može da donese određenu odluku to neminovno utiče i na korupciju. Istina, efekat može biti dvojak. Ukoliko je toj jednoj osobi ili službi korupcija potpuno strana, takav monopol će predstavlјati branu od korupcije (i u tom slučaju će se formula pokazati kao netačna).

Međutim, ukoliko osoba ili služba koja ima monopol pozitivno reaguje na korupcionaške podsticaje, nastaće situacija slična monopolu u bilo kojoj drugoj oblasti. Dakle, cena koju treba platiti će porasti zato što nema nikakve konkurencije. I obrnuto, ukoliko takvog monopola nema, već postoji konkurencija među donosiocima odluka, cena koju treba platiti kaomito će opadati (osim kada su svi navodni konkurenti međusobno udruženi u formalni ili neformalni kartel).

Diskreciono odlučivanje takođe pogoduje razvoju korupcije. To ne znači da korupcije nema kada postoje propisana pravila i merila koje treba primeniti kod donošenja odluke. Naprotiv, svedočanstvo o tome nam pružaju mnogobrojni namešteni tenderi za javne nabavke ili konkursi za zapošlјavanje. Međutim, kada pravila i merila postoje, njihovo nepoštovanje može biti lakše uočlјivo, pa se samim tim može lakše roditi sumnja da je do odstupanja od pravila došlo zbog nedozvolјenog podsticaja sa strane. S druge strane, oni koji imaju priliku da odlučuju diskreciono, na osnovu sopstvenih slobodnih uverenja, u bolјoj su prilici da budu korumpirani a da to ostane neopaženo. Samim tim, logično je da će korupcije u takvim situacijama biti više.

Odgovornost može biti veoma raznovrsna. Donosilac odluka može biti odgovoran prema svojim pretpostavlјenima, ili prema onima koji su ga izabrali. Nјegovu odgovornost u procesu nadzora mogu utvrđivati inspekcije i razni drugi kontrolni organi, ili pak akteri van struktura vlasti. Odgovornost se ostvaruje kroz periodično polaganje računa, kroz iznenadne provere, stalni nadzor, kroz obavezu obrazlaganja odluka i obavezu ostvarivanja preuzetih obaveza i utvrđenih planova. Veća brojnost i efikasnost mehanizama za postizanje odgovornosti ima za rezultat da se korupcija teže može razviti ili da se lakše može otkriti.

logo INFORMISANJE                                                                                                                          Veliki grb LOGO LOZNICA

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3