Pin It

Nezvanične procene govore da će se čak 75% zakonskih odredbi koje Srbija u procesu pregovora treba da transponuje u svoje zakonodavstvo primenjivati i na lokalnom nivou. To govori da će mnoge odredbe direktno uticati na građane Srbije. A da li je i koliko lokalna administracija pripremljena da primenjuje nove standarde i odredbe kada one budu usvojene? Koliko su lokalne samouprave u Srbiji spremne u svetlu zabrane zapošljavanja u javnom sektoru da primenjuju i u kojim segmentima evropske standarde?

27. EKO 2

Širok je spektar evropskih standarda u raznim oblastima koji će se primenjivati na nivou lokalnih samouprava. Opšta je ocena da opštinske i gradske uprave u Srbiji ne poseduju trenutno kapacitete pomoću kojih bi usvajali i primenjivali nove zakonske odredbe koje se usklađuju sa evropskim zakonima i direktivama. A šta o tome misle, oni koji su u ovom poslu imali neposredna iskustva :

_________________________________

Ana Brnabić - Predsednica Vlade Republike Srbije :

BRNABICKA 2

"Imamo lokalne samouprave koje su odgovorne, imamo i ove druge. Loznica spada u red lokalnih samouprava koje su ispaštale u predhodnim godinama uvođenjem zabrane zapošljavanja, i već nekoliko godina je ispod optimalnog broja zaposlenih. Mi u ovom trenutku, zahvaljujući svim reformama od 2014 godine, imamo tu stabilnost gde ćemo mi do kraja godine ići u Skupštinu ne samo sa ukidanjem privremenog smanjenja penzija, već gledamo i sa ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave kako da regulišemo zabranu zapošljavanja. Ono što ja mislim je, da ćemo mi zajedno sa budžetom u Skupštinu ući i sa tim predlogom. Moj predlog ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, videćemo koliko je to moguće i ostvarivo, je da za sve lokalne samouprave koje su ispod maksimalnog broja zaposlenih i imaju budžet u masi plata, ne treba da traže dodatno bilo kakva odobrenja od Komisije za zapošljavanje jer im treba dozvoliti da popune nedostajeće ljudske kapacitete. Što se tiče kapaciteta za projekte i evropske integracije, i to takođe zavisi od jedne lokalne samouprave do druge. Neki su uspešniji, neki manje uspešni. Mislim da generalno, lokalne samouprave kao što Loznica imaju dobro iskorišćenje prekograničnih fondova i ja im se zahvaljujem na tome, jer je to primer odgovorne lokalne samouprave ne samo prema svojim građanima već i prema državi, zato što se na taj način pokrivaju neki projekti koji bi se u suprotnom pokrivali iz budžeta. Mi ćemo dodatno raditi i sa ministarstvom za evropske integracije i ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu na dodatnom podizanju kapaciteta. Jedan od načina je i institucija, u koju ja duboko verujem, biće Nacionalna akademija za javnu upravu koja će ustvari služiti da nam na lokalu pre svega podigne kapacitete i drži stalnu i konstatnu obuku između ostalog i za iskorišćavanjem sredstava iz Evropske Unije."

_______________________________________

Dejan Škorić - ex pomoćnik predsednika Opštine Majdanpek / UG Resurs centar - Majdanpek:

ŠKORO

"Naša država i proklamuje takvu politiku. Kada čujete od predsednika države do nekih nižih funkcionera svi oni kažu da su zaveli finansijsku disciplinu na nacionalnom nivou, a da se i dalje novac građana na lokalnom nivou rasipa, troši, da se opštine zadužuju itd. U skladu sa tim oni i donose propise koji ograničavaju prava lokalnih samouprava, što pravo da se zadužuju, ali i da im umanjuju prihode, pa smo imali slučaj da se opštinama umanjuju prihodi od poreza na zarade i sl. Sa druge strane smo svedoci da se obaveze JLS gomilaju i nisam siguran dokle će sistem na ovakav način moći da funkcioniše. Mislim da država previše intervenistički pristupa i brani JLS da novac koji su na lokalu prikupili troše na način kako to na lokalu najbolje misle da treba. Mislim da smo već jednom probali taj centralistički sistem u prošloj velikoj državi i to se pokazalo da ne funkcioniše."

_________________________________

Dragomir Pop Mitić - Užički centar za demokratiju i ljudska prava:

POP

"Da bi osetili dobrobit mi moramo biti svesni da moramo primenjivati zakone. Svi smo mi svesni da se kod nas danas donosi veliki broj zakona koji se praktično ne primenjuju u praksi. Onog trenutka kad bude počela primena svih zakona u našim lokalnim sredinama ćemo primetiti određene promene. Mi imamo očigledni situaciju da brojne lokalne probleme ne možemo sami da rešimo. Mi očigledno nismo u stanju da primenimo ni jedan banalan zakon, kao što je Zakon o zabrani pušenja i dovoljno je da uđete u bilo koju državnu instituciju na lokalu i da se uverite da se taj zakon nepoštuje. Svesni smo i naše katastrofalne ekološke situacije i pošto sam iz Užica i svi znate kakva je ovde situacija i sa vodom i sa vazduhom. Dakle, nije dovoljno samo usvajati zakone i gomilati propise, već je potrebno doneto primeti u praksi da bi građani osetili boljitak koji evropski put donosi."

________________________________

Milorad Bjeletić - izvršni direktor Beogradske otvorene škole:

Milorad Bjeletić

"Iskreno taj procenat koliko se propisa koji se izmene u skladu sa evropskom agendom primenjuje, nikad niko nije tačno utvrdio, ali stvarno se barata sa ogromnim procentom. Ogroman procenat propisa koji Srbija menja u procesu evropskih integracija će se primenjivati na lokalu.ž i zbog toga je veliki značaj da taj proces lokalna administracija razume, da bude aktivno uključena u taj proces, upravo zato što će oni primenjivati te propise koji se menjaju. Govorimo o propisima pre svega u oblasti životne sredine."

_______________________________

Zoran Gavrilović - Biro za društvena istraživanja

Z GAVRILOVIĆ Birodi 

"Lokalne samouprave su i do sada izbegavale antikorupcijske politike. Ovo se pre svega odnosi na planove integriteta, sprovođenje odluka koje Agencija donose, Etički kodeks lokalnih funkcionera itd. Svi ti instrumenti se ne sprovode. Ono što je sada evidentno je da JLS pokušavaju da u netransparetnom procesu, bez javnosti, neretko prepisujući lokalni antikorupcijskii plan samo formalno usvoje plan i tako simuliraju borbu protiv korupcije. Neretko JLS nemaju dovoljno kadrova, ali istovremeno odbijaju pomoć civilnog društva. U prilog tome govori mali odziv lokalnih samouprava na programe podrške od strane USAID i SKGO. Zato očekujem da OCD odigraju ključnu ulogu time što će mobilisati građane i sa njima izvršiti pritisak da se LAP usvoje u participativnom procesu, odnosno LAF izabere na osnovu jasnih kriterijuma. Uloga medija biće od presudnog značaja."

_______________________________

Najviše obaveza i posla u procesu prilagođavanja standardima Evropske Unije lokalne samouprave će imati u oblasti zaštite životne sredine (Poglavlje 27), pravosuđa i osnovnih prava (23), finansijskog nadzora (32), poljoprivrede i ruralnog razvoja (11), sigurnosti hrana i fitosanitarne politike (12) ,energetike (15), socijalne politike i zapošljavanja (19), ali i regionalne politike, ribarstva, finansijskih usluga, politika konkurencije, javnih nabavki i prava poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga. Posao je jako obiman, zahteva hitan i ozbiljan pristup, znanje i pre svega spremnost za sprovođenje promena.

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja

* Projekat "Evropa u praksi na lokalnom nivou" sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3