U okviru ovog poglavlja razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u državama članicama EU. Ovo poglavlje obuhvata dva dela: pravo privrednih društava u užem smislu i računovodstvo i reviziju. Pravo privrednih društava u užem smislu odnosi se na: pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Oblast računovodstva i revizije uključuje uspostavljanje pravila o: uspostavljanju sistema provere kvaliteta rada revizorske struke, efikasnog sistema javnog nadzora, kao i sistema objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja.

eu evropska unija srbija

KORIST ZA SRBIJU :

  • Poboljšani uslovi poslovanja
  • Jednak tretman na tržištu EU
  • Pojednostavljene procedure
  • Novi oblici privrednih subjekata

U oblasti finansijskog izveštavanja, pravne tekovine EU utvrđuju pravila za predstavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, uključujući pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Posebna računovodstvena pravila primenjuju se u oblasti bankarstva i osiguranja. Primena međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS – International Accounting Standards) obavezna je za određena tela od javnog značaja. Osim toga, pravne tekovine EU uspostavljaju pravila za odobravanje, profesionalni integritet i nezavisnost revizora imenovanih na osnovu zakona. U ovom trenutku postoji „Zajednička pozicija Srbije i EU“ u kojoj se kaže :

„EU konstatuje sveobuhvatni pregled dat u pregovaračkoj poziciji Srbije koji ukazuje na oblasti u kojima postoji neusklađenost i planove predviđene za postizanje usklađenosti u svim oblastima. EU takođe konstatuje da je predviđeno dalјe jačanje administrativnih kapaciteta u periodu do pristupanja. EU konstatuje uopšteno dobar nivo usklađenosti Srbije u oblasti Prava privrednih društava, naročito usklađivanje postignuto u oblasti zahteva u pogledu objavlјivanje informacija, punovažnosti obaveza i osnova ništavnosti (Direktiva 2009/101/EZ), objavlјivanja u pogledu filijala (Direktiva Saveta 89/666/EEZ), preduzeća sa jednim članom (Direktiva 2009/102/EZ), prava akcionara u javnim preduzećima (Direktiva 2007/36/EZ) i domaćih spajanja i delatnosti društava s ograničenom odgovornošću (Direktiva 2011/35/EU i Direktiva Saveta 82/891/EEZ, izmenjena Direktivom 2009/109/EZ).“

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE 2017

Srbija je na dobrom nivou pripremljenosti u ovoj oblasti, ali u prethodnom periodu nije ostvaren nikakav napredak. U narednom periodu Srbija treba da usvoji zakon o pravu privrednih društava koji je u pripremi, nastavi usklađivanje sa evropskim pravnim tekovinama, kao i da obezbedi finansije i resurse za sistem javnog nadzora.

Usklađivanjem zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti prava privrednih društava se, između ostalog, stvaraju poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Istovremeno, na ovaj način se dodatno potvrđuje pravna sigurnost, koja je neophodan preduslov za uspešno poslovanje i investicije. Usklađivanjem zakonodavstva na području prava privrednih društava usvojiće se novi propisi, koji će privrednim društvima omogućavati brži ulazak na tržište i izlazak iz njega, stvoriti zakonodavni okvir na području računovodstva i revizije za uspostavljanje sistema javnog nadzora revizije. Danom pristupanja Srbije EU biće uvedena i dva nova oblika privrednih društava – evropsko akcionarsko društvo i evropsko ekonomsko interesno udruženje koja već postoje u državama članicama Unije. Uvođenje novih oblika privrednih društava će omogućiti svim privrednim subjektima ostvarivanje prednosti koje ta dva nadnacionalna oblika društva omogućuju prilikom prekograničnog ekonomskog delovanje.

Redakcija PAKT Info

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja

* Projekat "Evropa u praksi na lokalnom nivou" sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3