Pin It

SRETENOVIC

Koalicija za nadzor javnih finansija poziva guvernerku Narodne banke Srbije Jorgovanku Tabaković da građanima odgovori na sledeća pitanja:

1.           Koji je osnov i razlog radnog angažovanja doskorašnjeg predsednika Saveta Državne revizorske institucije Radoslava Sretenovića u Narodnoj banci Srbije na radnom mestu glavnog internog revizora, od 07. maja 2018. godine, s mesečnom platom od 173000 dinara?

2.            Da li joj je poznato da je Radoslav Sretenović stekao uslov za starosnu penziju februara 2018. godine?

3.            Da li joj je poznato da je Narodna banka Srbije subjekt revizije koju sprovodi Državna revizorska institucija na čijem je čelu do 25. aprila 2018. godine bio Radoslav Sretenović?

4.            Da li joj je poznato da je članom 38. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije propisano da funkcioner kome je prestala javna funkcija, dve godine po prestanku funkcije ne može da zasnuje radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koja obavlјa delatnosti u vezi sa funkcijom koju je funkcioner vršio, osim po dobijenoj saglasnosti Agencije.

5.            Da li joj je poznato da radno angažovanje Radoslava Sretenovića protivno navedenoj zakonskoj zabrani predstavlјa frapantan primer sukob interesa koji, po automatizmu, povlači pitanje njene moralne i krivične odgovornosti?

Ohrabrujemo guvernerku Jorgovanku Tabaković da hitno odgovori na postavlјena pitanja i građanima Srbije pojasni zbog čega tačno je za njih dobro da svakog meseca izdvoje 173000 dinara za protivzakoniti angažman penzionera u sukobu interesa.

КОАЛИЦИЈА ЛОГО

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3