Obespravljeni i nezadovoljni radnici bivše fabrike auto-traktorskih kočnica "FAK" -Loznica, najavili su za ponedeljak 23.07.2018. godine sa početkom u 12h protest ispred Osnovnog Suda u Loznici, povodom nezakonitog rada nekih sudija Osnovnog suda u Loznici i Višeg suda u Šapcu, odnosno manipulacijama sa pravosnažnim presudama radnika.

AKO VAM JE DOBRO

U protesnom pismu upućenom nadležnim institucijama, obespravljeni radnici FAK-a podsećaju i javnost da su uputili lozničkom Sudu prigovor za otlanjanje nepravilnosti u radu sudskog izvršitelja Dragana Petrovića koji je određenu sumu novca u izvršnom postupku dodelio i bivšem vlasniku FAK-a Aleksandru Simoviću, protiv koga su radnici FAK-a podneli niz krivičnih prijava i tužbu radi nezakonitog bogaćenja, zloupotrebe i uništenja kapitala firme.

Oštećeni radnici tvrde da postoje brojne nezakonitosti u postupanju pojedinih sudija Osnovnog suda u Loznici i Višeg suda u Šapcu, ali i sudskih izvršitelja, kao i da na pravdu u ovom slučaju čekaju punih 12 godina, dok su se u međuvremenu namirivali i država i bivši "privremeni"vlasnik fabrike. Nezadovoljni radnici i njihovi advokati tvrde da u ovom slučaju posla ima i za Tužilaštvo za organizovani kriminal, kao i da nakon održanog protesta u ponedeljak planiraju i da se njima obrate i pozivaju sve građane da im u ponedeljak pruže podršku u 12h ispred Osnovnog suda u Loznici.

PROTEST 2

Podsetimo, nekada jedan  od giganata lozničke industrije . fabrika autotraktorskih kočnica FAK, privatizovana je 2004. godine od strane firme „Hemtex internacional“ doo iz Beograda, vlasnika Aleksandra Simovića. Privatizacija je potom poništena 2008. godine kada je i potpuno prekinuta proizvodnja u fabrici. Osim dugova prema obespravljenim radnicima u krugu fabrike ostala je i znatna količina cijanidnih soli, koje su u martu 2010. godine sa otvorenog prostora prepakovane u plastičnu burad i uskladištene u magacine preduzeća. Ceo posao "zbrinjavanja" opasnih materija finansirala je država, da bi se (gle slučajnosti?) odlukom Apelacionog suda 2013. godine, imovina preduzeća „FAK“ doo vratila  preduzeću „Hemtex international“ doo Beograd kao većinskom vlasniku. Međutim, Osnovni sud u Loznici je Zaključkom br.434/2013 od 11.09.2015. i 02.10.2015. godine prodao nepokretnu imovinu „FAK“ AD Loznica preduzeću „Priver Property Investment group“ doo iz Loznice, osnovano 2013. godine, u vlasništvu malo poznatog lozničkoj javnosti Branka Pavlovića. Nije poznat tačan iznos sredstava za koje je prodata nepokretna imovina preduzeća, ali je jasno da se radi o znatno umanjenoj vrednost čim se nepokretna imovina prodavala putem Suda, a vrednost je verovatno dodatno umanjena iz razloga što je preduzeće „Priver Property Investment group“ kupovinom nepokretne imovine u paketu postalo vlasnik i predmetnih opasnih materija.

Porazno je za pravni sistem Republike Srbije, što se od novca dobijenog od prodaje nepokretne imovine FAK-a pored države namirivalo i preduzeće u vlasništvu čoveka koji je FAK i uništio i odveo u stečaj.

A radnici ?

Pa radnička klasa valjda odlazi u raj ?

 

Redakcija "PAKT Info"

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3