RODOLJUB ŠABIĆ

Kolicija za nadzor javnih finansija zahteva od Državnog veća tužilaca da pokrene postupak za razrešenje Nataše Krivokapić, javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog pretnji upućenih Povereniku za informacje od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodolјubu Šabiću.

Umesto da radi na procesuiranju odogvornih za najteža krivična dela, a pre svega javnih funkcionera ogrezlih u korupciju i organizovani kriminal, tužilac Nataša Krivokapić je našla za shodno da na zakonit akt Poverenika odgovori pretnjama.

Državno veće tužilaca je dužno da, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, hitno pokrene postupak za razrešenje Nataše Krivokapić zbog učinjenog teškog disciplinskog prekršaja, odnosno zbog teškog narušavanja ugleda javnog tužilaštva i značajnog kršenja odredaba Etičkog kodeksa javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije.

U suprotnom, Državno veće tužilaca će pokazati da se u potpunosti saglašava sa kršenjem zakona od strane tužioca i do sada nezapamćenim pretnjama rukovodiocu jedne nezavisne institucije.

preneto sa sajta : www.nadzor.org.rs

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3