Pin It

I pored sve deklerativnije borbe protiv korupcije u Srbiji, procene su da se na godišnjem nivou dogodi oko 350 000 slučajeva korupcije tj. podmićivanja radi dobijanja usluga javnog sektora ili izbegavanja kažnjavanja. Istovremeno se zbog primanja i davanja mita podnese 220 krivičnih prijava, a za zloupotrebu službenog položaja oko 3000. Međutim, malo je korupcionaških slučajeva sa krajnjim sudskim epilogom.

POSTER I 1. STRANA

Prema istraživanju koje je sprovela organizacija Transparentna Srbija, građani misle da je korupcija na mestu broj 3. što se tiče prioritetnih problema koje Vlada Srbije treba da rešava u narednom periodu. Građani navode  da se sa korupcijom najčešće susreću u zdravstvu i saobraćaju. Međutim, istraživanja koja sprovode udruženja građana koja se bave korupcijom pokazuju da se najveći novac u Srbiji kroz korupciju odliva u sistemu javnih nabavki, tajnih međudržavnih ugovora i selektivne državne pomoći.

¼ građana Srbije smatra da je korupcije sve manje, dok njih čak 40% veruje u suprotno. Skoro sva sprovedena istražavanja u poslednjih godinu dana govore da nema napretka u borbi protiv korupcije.

Da bi imali suprotan utisak i da bi se stanje popravilo, potrebno je da Srbija ima na hiljde pravosnažnih presuda u oblasti korupcije, kao i da se u pravosnažnim slučajevima oduzima imovina stečena ovim krivičnim delom. Utisak je, da srpsko Tužilaštvo i Sudstvo još nisu spremni i osposobljeni za borbu protiv ove svetske pošasti.

Građani ne prijavljuju korupciju jer nemaju poverenja u institucije sistema. Primena Zakona o zaštiti uzbunjivača daje im za pravo kada se opravdano plaše prijaviti korupciju.

Srbija je ove godine po percepciji korupcije na nezavidnom 71. mestu u svetu od 168. rangiranih zemalja.

Većina lokalnih samouprava u Srbiji, iako je Zakonom bila obavezna, još nije donela Planove integriteta u borbi protiv korupcije, pa je Agencija odredila novi rok do 30.07.2017. do kad su sve lokalne samouprave u obavezi da donesu planove, odnosno uoče i istaknu slabe i rizične tačke u svom sistemu u kom bi se potencijalno mogla javiti korupcija.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3