Goran Vesić

 • VESIĆ FAKTIČKI PRIZNAO PLJAČKU

  Aktuelni ministar građevine, nekada "Žuti lopov" a danas "napredni građevinac" rastrčao se po medijima nakon što je sve gotovo da građanima objašnjava kakve će im sve benefite doneti izmene zakona o planiranju i izgradnji. Skoro na svim medijima smo ga videli, sem na onim na kojima je pozvan i koji bi ga nešto pitali. I sve je Vesić rekao, samo nije spomenuo srpske tajkune, Luku Beograd, IMT, Sajam, ali je isto tako u svom maniru pomenuo neku lokaciju u Pirotu, poručivši tako građanima Srbije da je lakrdija mesto gde se on najbolje snalazi, priznavši nesvesno u jednom trenutku da je Tadić uvodeći konverziju pokušao da se razračuna sa tajkunima, a da on kao zaostali recidiv „žutih lopova“ i njegov mu posilni Vučić, evo sada pokušavaju da isprave tu „nepravdu“.

  vesara

   

  Hvaleći pljačkaške izmene Zakona o planiranju i izgradnji Vesić je propustio da kaže nekoliko stvari:

  • Da se ovim izmenama Zakona legalizuje koruptivno nasleđe privatizacije na koje je prvo ukazao Savet za borbu protiv korupcije u svom Izveštaju o procesu i politici privatizacije, kao i da je primarni cilj privatizacije otimanje zemljišta i poslovnog prostora na koja su društvena preduzeća imala pravo korišćenja, te stoga nisu mogla biti predmet ni procene u procesu privatizacije, a ni prodaje.
  • Član 26. st. 2. Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji kojim se dopunjuje član 88. važećeg Zakona, a kojim se pravi izuzetak u odnosu na pravilo propisano odredbom člana 88. st. 9. Dakle, država i njeni entiteti do sada su plaćali „punu“ naknadu za oduzeto zemljište. Sada, u slučaju pokretanja postupka eksproprijacije za potrebe izgradnje linijskog infratrukturnog objekta za koji je utvrđeno da je od posebnog značaja za Republiku Srbiju, država i njeni entiteti plaćaju značajno umanjenu naknadu, jer se samo u tom slučaju smatra da, iako je donet novi planski dokument koji je odredio zemljište kao građevinsko, da je reč i dalje o poljoprivrednom/šumskom zemljištu. Ovim će građani biti značajno oštećeni priliko oduzimanja/eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje naznačenih objekata. Pljačkaju se svi građani koji u posedu imaju zemljište predviđeno za ekproprijaciju za potrebe infrastrukturnih projekata.
  • Nije sporno da nerešena imovinsko-pravna pitanja na zemljištu imaju negativan efekat na razvoj države. Međutim, Predlogom se omogućava da lica koja imaju resurse da reše imovinsko-pravna pitanja na građevinskom zemljištu i po sadašnjim propisima, to pitanje, ipak sada reše bez ikakvih troškova. Vesić pravda svoj predlog time što je do sada, za poslednjih osam godina koliko je na snazi Zakon o konverziji u budžete Republike, autonomne pokrajine i lokalnih samouprava ukupno uplaćeno „svega“ oko 30 miliona evra na ime naknade za izvršenje konverzije, a nesprovođenje konverzije je zaustavilo gradnju objekata vrednosti nekoliko milijardi evra, te država i lokalne samouprave nisu prihodovale od poreza i kvaziporeskih davanja koja „idu“ uz gradnju. Naravno da je 30 miliona evra za osam godina na nivou države mali novac, ali razlog za to treba tražiti u činjenici da je konverzija uz naknadu (za razliku od konverzije bez naknade) „slučajno“ dobrovoljna, odnosno vrši se po podnetom zahtevu.

  ŽIVIMO U ALANFORDOVSKOJ DRŽAVI U KOJOJ VLADA DEVIZA –

  „ODUZMI SIROMAŠNIMA DA BI DAO BOGATIMA“.

  Jasno nam je šta Vučić ovim Zakonom želi. On pokušava da se dodvori finansijski moćnoj oligarhiji i od njih očekuje pomoć da ostane na vlasti. PAKT, KOALICIJA protiv korupcije kao i Inicijativa za javnost i integritet predložiće građanima radikalnije korake od dosadašnjih kako bi se ovaj tajkunsko-alanfordovski zakon sprečio.

                                                                          PAKT LOGO                            Logo KOALICIJA protiv korupcije u životnoj sredini

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3