Pin It

Podrinjski Antikorupcijski Tim realizovaće u narednih 8 meseci projekat "ZAŠTITA JAVNOG INTERESA" u okviru programa podrške : "Kaži/traži šta te zanima" koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Balkanska istraživačka mreža (BIRN) i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta "Javni novac za javni interes" koji finansira Evropska Unija.

NUNS BIRN logo

Fokus projekta je na definisanju i ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja na teritoriji grada Loznice. Projektnim aktivnostima predviđeno je da se uradi analiza postojećeg stanja i praksi (u 2017. godini), ali i da se paralelno sa tim procesom kroz javne rasprave i anketni upitnik usko definiše javni interes u oblasti informisanja, i zagovara njegova primena kroz konkurs koji će lokalna samouprava grada Loznice sprovesti u 2018. godini. Kroz bliže preciziranje javnog interesa u oblasti informisanja PAKT smatra da će se podići nivo informisanosti građana o bitnim temama za lokalnu zajednicu, koji kao takav može doprineti i daljoj demokratizaciji i aktivizmu lokalne zajednice. PAKT kao ciljne grupe projekta uočava lokalnu samoupravu Loznice, lokalne medije, udruženja građana i same aktivne građane. Krajnji rezultat projektnih aktivnosti treba da  uspostavi procedure i metodologije za utvrđivanje javnog interesa u oblasti informisanja na teritoriji Grada Loznice.

KAKO FUNKCIONIŠE KONKURSNI PROCES

*Šematski prikaz kako bi trebao da izgleda proces ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Učešće javnosti predstavlja jedan od temeljnih principa dobre demokratske prakse i dobrog upravljanja i počiva na pravu građana da učestvuju u donošenju odluka i politika koje utiču na njihove živote, a podrazumeva zajednički rad svih zainteresovanih strana na projektovanju održivog razvoja sopstvene lokalne zajednice.

Učešće javnosti utemeljeno je u sledećim Evropskim dokumentima : Evropskim poveljama o lokalnim samoupravama, aktivnom građanstvu, učešću omladine u javnom životu na lokalnom i regionalnom nivou, Lisabonskom sporazumu i Preporukama Komiteta ministara Saveta Evrope, ali i domaćim : Ustav Republike Srbije, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Statutima gradova i opština.

LOGO kompletan ISPOD

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3